Hälsovårdarens mottagningstider

Centralapotekets vaccineringsstjänst är avgiftsbelagd fr. o. m 1.1.2019

För att täcka anslutningskostnaden till den digitala kanta-tjänsten är hälsovårdarens vaccineringstjänst avgiftsbelagd. Det ger oss möjlighet att skriva vaccinationerna elektronisk in i Kanta-tjänsten. Från början av 1.1.2019 vaccinering kostar 3 € per person. Vaccinering av hela familjen kostar högst 10 € (till exempel om flera än 3 personer vaccineras).


Hälsovårdarna tar emot endast via tidsbeställning!Ring och boka tid
tel. 06- 823 43 00