Mätningar

 

 • KOLESTEROL, specifierat (20min.) 20 €
  Inneh. mätning av blodets fetter, totalkolesterol, HDL, LDL och triglycerider. Blodprovet tas från fingret. Man bör vara utan att äta och dricka 12 timmar före blodprovet!
 • HEMOGLOBIN, (15 min.) 10 € 
  Inneh. mätning av hemoglobinet, samt rådgivning. Blodprovet tas från fingret.
 • BLODSOCKER, (15 min.) 10 €  
  Inneh. mätning av blodsockret, samt rådgivning. Blodprovet tas från fingret. Man bör vara utan att äta och dricka 12 timmar före blodprovet!
 • BLODTRYCKET, (15 min.) 5 
  Inneh. mätning av blodtrycket, uppföljningskort, samt rådgivning. Före mätningen är det bra att sitta och vänta i 10-15 minuter så att blodtrycket hinner stabiliseras.
 • VÄLMÅENDEPAKET, (30min.) 40 €
  Inneh. mätning av blodtrycket, blodsockret, hemoglobinet och kolesterolet, samt rådgivning. Man bör vara utan att äta och dricka 12 timmar före blodprovet!
 • MÄTNING AV D-VITAMINVÄRDET, (15 min.) 45 €  Inneh. blodprov från armvecket samt rådgivning. Blodprovet skickas till ett utomstående laboratorium för analys.
  Svaret kan hämtas från apoteket efter en vecka och samtidigt ges råd om D-vitamintillskott.

D-vitaminmätningar görs på apoteket två gånger i månaden under perioden oktober-mars. Fråga efter tider av apotekspersonalen.