Resenärens minneslista


Kontrollera dina vaccinationer i god tid före resan. Observera att vissa vacciner kräver flera doser och tillräcklig skydd uppnås först flera dagar efter sista dosen. Vid Centralapoteket får du ditt vaccin på hälsovårdarens mottagning.

Vacciner
Matkoille

 • Redan då du planerar din resa, kolla att dina vaccinationer är i kraft!
 • Vaccinationen bör skjutas upp ifall du har en akut feberinfektion. En mild feberfri infektion är inget hinder.
 • Vaccinationsbehovet beror på resemålet. Tilläggsinformation fås t.ex. från resenärens hälsoguide (på finska) http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=2317
 • Vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet får du genom att boka tid till din hälsocentral, rådgivning eller arbetshälsovård. Till resenärens vaccinationer hör stelkramp, difteri, MPR (mässling, påssjuka och röda hund) samt vid behov polio.
 • Hälsovårdarens mottagningstider hittas på https://www.kokkolankeskusapteekki.fi/terveydenhoitaja

 

Tilläggsinformation om vacciner

 • De viktigaste vaccinerna utöver de som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är:
  • A-hepatitvaccin (Havrix), som skyddar mot leverinflammation som sprids t.ex. genom förorenad mat eller dryck. Vaccinationsserien består av två injektioner, den andra dosen tas 6 månader efter den första dosen. För att få tillräckligt skydd bör vaccinet helst tas minst två veckor innan resan. Eftersom sjukdomen har en lång inkubationstid kan man även ta vaccinet strax innan resan. Vaccinet ger skydd mot A-hepatitinfektion livet ut.
  • A- och B-hepatit kombinationsvaccin (Twinrix) ger livslångt skydd även mot B-hepatit. B-hepatit ger upphov till leverinflammation och kan smitta genom blodet t.ex. vid olyckor, sprutor eller oskyddat samlag. Vaccinationsserien består av tre injektioner, påfyllnadsdoserna tas en och sex månader efter den första dosen. Skyddet bildas efter den andra dosen och räcker livet ut efter den tredje dosen.
 • Ifall du är påväg till mera exotiska resemål:

  ta vaccinationerna senast 2-3 månader före resan!

 • Kontrollera ifall du behöver följande på din resa:
  • Vaccin mot gula febern (Stamaril). Gula febern är en akut virusinfektionssjukdom som sprids med myggor och kan vara dödlig. Vissa länder kräver intyg på att resenären har fått vaccin mot gula febern. En förtäckning över länderna finns i följande länk: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00041. Vaccinet innehåller försvagat levande virus och ges som en engångsdos under huden. Vaccinationsskyddet uppnås 10 dygn efter vaccinationen och håller hela livet.
  • Apotekets hälsovårdare skriver ut ett intyg gratis över de vacciner hon ger.
  • Kolera (Dukoral). En vaccinationsserie för både vuxna och 7-år fyllda barn: två doser med 1-6 veckors mellanrum. För barn (2-6 år) rekommenderas tre doser med 1–6 veckors mellanrum och en tilläggsdos efter 6 månader. Skyddet träder i kraft 2 veckor efter den andra dosen och håller ca 6 månader.  
  • Tyfus (Typherix, Vivotif). En infektion som orsakas av en bakterie och smittar genom mat eller dryck. Typherix är ett vaccin som ges som engångsdos i muskeln och Vivotif vaccinet ges via munnen. Vivotif innehåller tre kapslar, somt tas var annan dag via munnen tillsammans med ett glas vatten, minst en timme innan måltid. Vaccinet ger skydd två veckor efter att vaccinationsserien avslutats och håller i tre år. OBS! Vivotif-vaccinet bör inte tas samtidigt med microbmedicinering (antibiotika, virusmedicin), eftersom effekten då kan minska. Man bör vänta tre dygn efter en sådan kur innan Vivotif serien påbörjas. Ifall man behöver påbörja en antibiotikakur, bör man vänta minst tre dagar efter att Vivotif kuren har avslutats. Ifall man behöver malariaprofylax, proguanil- (Malarone, Rumbabor, Atovaquone Proguanil Ratiopharm) eller meflokin- profylax (Lariam) kan man påbörja kuren tidigast tre dygn efter den sista Vivotif kapseln.
  • Meningokocksjukdomar (Menveo, Nimenrix). Bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation eller en allvarlig allmäninfektion. Menveo vaccin för vuxna och barn över 2 år, skyddar mot meningokock A-, C-, W135- ja Y-grupper. Nimenrix är ämnad för vuxna och barn över 1 år. Påfyllnadsdos kan övervägas efter ett år. Skyddet träder i kraft 10 dygn efter första injektionen.

Källor och länkar (uppdaterad 06.09.2017).

http://: www.rokote.fi

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=54739

https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/hepatit-b-vaccin

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00584

http://www.who.int/ith/vaccines/en/

 

Ta med rese-apotek och intyg från Finland

Genom att skaffa de mediciner du behöver på resan från ett finländskt apotek, kan du försäkra dig om att läkemedlen är äkta. T.ex. i utvecklingsländer kan andelen förfalskade mediciner vara upp till 10-30 %.

http://www.fimea.fi/web/sv/for_allmanhet/lakemedelssakerheten/forfalskade_lakemedel

 • Packa alltid dina läkemedel (recept- och egenvårdsläkemedel) i HANDBAGAGET.
 • Ta med mediciner för två extra veckor för säkerhets skull.
 • Mediciner som kräver kylskåp. Nämn alltid om insuliner och vårdredskap till säkerhetskontrollanten. Ta med ditt insulinrecept och ett intyg av läkare:

https://www.diabetes.fi/sv/diabetesforbundet_i_finland/om_diabetes/pa_resande_fot/insulin_och_hjalpmedel

 • Intyg kan behövas i tullens säkerhetskontroller samt ifall man plötsligt insjuknar utomlands. Skydda insulinet både mot hetta och från att frysa. Insulinets effekt försvagas i temperaturer över 30 grader. Insulinet förstörs i temperaturer över 50 grader eller om den fryser. Packa ner insulin och hjälpmedel på två olika ställen i handbagaget om det går.
 • Kontrollera vilka mediciner som får tas med till resemålet från landets ambassad eller myndigheter.
 • Läkemedel som klassificeras som narkotika kräver ett intyg med på resan. Fimeas ordination om narkotika säger att ”En privatperson får från en Schengenstat för sitt personliga bruk föra med sig läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika i en mängd som motsvarar högst 30 dagars förbrukning. För import av ett läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika från en Schengenstat krävs dessutom att personen vid behov kan visa upp ett s.k. Schengenintyg över importen av det ifrågavarande läkemedlet. Schengenintyget och det recept med vilket läkemedlet har införskaffats ska vara utfärdat i den stat där den person som importerar läkemedelspreparatet huvudsakligen är bosatt.”. På apoteket skriver vi vid behov ut Schengenintyg för din resa. Intyget kräver passnummer, så ta med ditt pass till apoteket. Intyget kostar 5€ per läkemedel.
 • För receptmediciner till eget bruk kan man ta med ett utskrift över sina elektroniska recept från ”mina kanta”-sidor på nätet http://www.kanta.fi/sv/omakanta, ett läkarintyg, patientanvisning av läkare eller begära att apoteket skriver ut en kopia av e-receptet för resa utomlands.

 

Mera information (uppdaterad 06.09.2017)