Fartygsapotek

  Visste du att?

 • Vid behov grundar vi ett fartygsapotek.
 • Från vårt apotek kan ni beställa en kontroll av fartygsapoteket både för mindre fartyg i inrikestrafik och större fartyg i internationell trafik. Mellan de lagstadgade kontrollerna kan ni även beställa mindre tillskott till fartygsapoteket från oss.
 • Den nya lagen (584/2015) och förordningen (589/2015) om fartygsapotek har trätt i kraft i maj 2015. De tidigare läkemedels- och tillbehörslistorna från Sjöfartsverket har uppdaterats och till lagstiftningen har tillsatts ett skilt krav på fartyg som transporterar farliga ämnen.
 • I lagen delas fartygen in i fartygsklasserna (A-D). Fartygsapoteket på fartyg som hör till fartygsklasserna A, B och C ska genomgå en översyn minst en gång om året och fartygsapoteket på fartyg som hör till fartygsklass D minst vart tredje år.
 

Vem gäller förordningen?

Lagen tillämpas inte

Vem gäller förordningen inte?

 • Fartyg i klass A som går i trafik längre ut än fartygsklasserna B, C och D.
 • Fartyg i fartygsklass B som går i trafik på högst 150 sjömils avstånd från närmaste hamn med tillräcklig medicinsk utrustning i en stat som hör till Europeiska unionen eller i Norge; till fartygsklass B hör också fartyg som går i trafik på högst 175 sjömils avstånd från närmaste hamn med tillräcklig medicinsk utrustning i en stat som hör till Europeiska unionen eller i Norge, om fartyget fortlöpande befinner sig inom räckvidden för helikopterräddning.
 • Fartyg i klass C, som går i trafik på högst 50 sjömils avstånd från närmaste hamn med tillräcklig medicinsk utrustning i en stat som hör till Europeiska unionen eller i Norge.
 • Fartyg i klass D, som trafikerar inrikes.
 • försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg som inte regelbundet används i allmän trafik för transport av passagerare eller last,
 • fartyg med en längd på högst 10 meter som används inom industrianläggningars tydligt avgränsade hamnområden,
 • fartyg med en längd på högst 10 meter som inte används i allmän trafik för transport av passagerare, regelbunden transport av last eller bogsering,
 • fartyg som används för frivillig sjöräddningsverksamhet som inte är kommersiell verksamhet,
 • vajerfärjor,
 • hyresbåtar,
 • nöjesfartyg och fritidsbåtar.
 • Kontrollen av ett fartygsapotek utförs alltid av en provisor som har legitimerats i Finland.
 • Vid generiska läkemedel väljs produkten enligt pris och hållbarhetstid till kundens fördel.

Hur beställer jag tjänsten?

Ring 06-8234300 och personal som ansvarar för fartygsapoteken hjälper er
Ni kan även skicka e-post till adressen; apteekki@kokkolankeskusapteekki.kpnet.com