Laiva-apteekki

 • Tiesitkö?

 • Perustamme tarvittaessa alusta alkaen laiva-apteekin.
 • Kokkolan III Keskusapteekista voit tilata laiva-apteekin tarkastuksen sekä pienille kotimaan liikenteessä, että isoille kansanvälisillä vesillä kulkeville aluksille. Meiltä voit tilata myös pienemmät tarviketilaukset lakisääteisten tarkastusten välillä.
 • Uusi laki (584/2015) ja asetus (589/2015) laiva-apteekista on astunut voimaan toukokuussa 2015. Aikaisemman Merenkulkuhallituksen ohjeen mukaiset lääke-ja tarvikelistat on päivitetty ja lainsäädäntöön on lisätty vaarallisia aineita kuljettaville aluksille oma vaatimusosio.
 • Uuden lain mukaan alukset luokitellaan neljään alusluokkaan (A-D). Alusluokan A-C luokan alusten laiva-apteekit tulee tarkastaa vuoden välein ja D-luokan kolmen vuoden välein.
 

Ketä ohjeistus koskee?

Lakia ei sovelleta

Ketä se ei koske?

 • alusluokkaan A kuuluvat alukset, jotka liikennöivät alusluokkien B, C ja D ulkopuolella;
 • alusluokkaan B kuuluvat alukset, jotka liikennöivät enintään 150 meripeninkulman etäisyydellä lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta Euroopan unionin jäsenvaltion tai Norjan satamasta; alusluokkaan B kuuluvat myös alukset, jotka liikennöivät enintään 175 meripeninkulman etäisyydellä lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta Euroopan unionin jäsenvaltion tai Norjan satamasta, jos alus on jatkuvasti pelastushelikopteripalvelun ulottuvissa;
 • alusluokkaan C kuuluvat alukset, jotka liikennöivät enintään 50 meripeninkulman etäisyydellä lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta Euroopan unionin jäsenvaltion tai Norjan satamasta;
 • alusluokkaan D kuuluvat alukset, jotka liikennöivät kotimaanliikenteessä.
 • puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alukseen, jota ei säännöllisesti käytetä yleisessä liikenteessä matkustajien tai lastin kuljettamiseen;
 • alukseen, jonka pituus on enintään 10 metriä ja jota käytetään teollisuuslaitosten selvästi erotetuilla satama-alueilla;
 • alukseen, jonka pituus on enintään 10 metriä ja jota ei käytetä yleisessä liikenteessä matkustajien kuljettamiseen, säännölliseen lastin kuljettamiseen eikä hinaukseen;
 • alukseen, jota käytetään sellaisessa vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa, joka ei ole kaupallista toimintaa;
 • lossiin;
 • vuokraveneeseen;
 • huvialukseen ja -veneeseen.
 • Laiva-apteekin tarkastuksen suorittaa aina Suomessa laillistettu proviisori.
 • Vaihtokelpoisten lääkkeiden kohdalla valinta tehdään hinnan ja valmisteen kestoajan perusteella asiakkaan etua ajatellen.

Miten tilaan palvelun?

Soita 06-8234300 ja laiva-apteekista vastaavat hoitavat asian.
Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen kokkolankeskusapteekki@apteekit.net