Läkemedelsframställning

keskusapteekki22 (Small)

Ex-tempore läkemedelsframställning

I vårt apotek finns ett utrymme för läkemedelsframställning. När det gäller t.ex. små patientgrupper (barn, åldringar, patienter som har svårt att svälja, patienter med sällsynta sjukdomar) finns det inte alltid fabrikstillverkade mediciner att fås. Läkaren kan ordinera ett recept på en medicin som framställs på apoteket. Ibland måste vi beställa ämnen till framställningen och då kan det ta några dagar förrän medicinen är klar. Under kvällar och veckoslut framställer vi inte mediciner.

För mer information ring apoteket, tel. (06) 823 4300.