Utvärdering av medicineringen

Har du problem med din medicinering? Hjälper inte medicinen? Hos oss kan du få hjälp!

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en kunds samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Metoden används för att analysera, ompröva och uppfölja en kunds hela läkemedelsanvändning i syfte att upptäcka, åtgärda eller förebygga läkemedelsrelaterade problem.

Vi har två specialutbildade farmaceuter som med hjälp av databaser kan fördjupa sig i kundens medicinering. Till genomgången hör en intervju med kunden och en skriftlig slutrapport. Läkemedelsgenomgångar kräver tid och görs enligt överenskommen tidtabell. Som regel kan man säga att ju fler mediciner kunden använder desto mer tid kräver läkemedelsgenomgången. Även receptfria mediciner och naturmedel beaktas i genomgången.

Kom ihåg att apoteket aldrig ger lov till att avbryta en medicinering eller att ändra på doseringen. Läkaren fattar beslut om eventuella åtgärder. Den skriftliga rapporten som ges från apoteket är bra att ta med till läkarmottagningen. Syftet med läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i medicineringen, förbättra kundens hälsa och livskvalitet, samt minska läkemedelskostnaderna.

Läkemedelsgenomgångar lämpar sig för såväl äldre samt yngre patienter som använder flera mediciner. En läkemedelsgenomgång kan förhindra att man tar läkemedel som man inte längre behöver eller läkemedel som är olämpliga för äldre. Dessutom kan den minska risken för att man tar flera mediciner som påverkar varandra eller orsakar biverkningar. Vid läkemedelsgenomgången beaktas även kundens sjukdomshistoria och senaste laboratorieresultat.

Du kan fråga mer om innehållet i en utvärdering på vårt apotek. Priset för en fördjupad läkemedelsgenomgång är 50€ / timme (i genomsnitt 8 timmar, ca 400€). Summan kan faktureras i flera rater.

Du kan beställa tid för en läkemedelsgenomgång på vårt apotek (06) 823 4300.