Lääkehoidon arviointi / Lääketurvapalvelu

Tuntuuko, että lääkityksessäsi on ongelmia? Lääke ei auta? Tuntuu kamalalta? Meiltä voi löytyä apua!

Apteekkimme voi tehdä lääkityksestäsi arvioinnin, jossa keskitytään esim. mahdollisiin yhteisvaikutuksiin tai muihin lääkehaittoihin. Voimme myös miettiä lääkitystä sairauksien Käypä hoito -suositusten pohjalta tai keskittyä vain koettuun ongelmaan. Lääkkeiden ottoajankohdat ovat myös hoidon kannalta tärkeitä asioita.

Meillä on käytössämme useita tietokantoja ja kaksi erikoiskoulutettua farmasistia, jotka pureutuvat mielellään ongelmiin. Arviointiin kuuluu aina asiakkaan haastattelu ja kirjallinen loppuraportti. Kaikkeen tähän kuluu aikaa, joten palvelu tehdään sovitun aikataulun mukaan. Pähkinänkuoressa voisi sanoa, että mitä laajempi lääkitys, sen vaativampi arviointi. Myös itsehoitolääkkeet kuuluvat arviointiin.

Muistathan, että apteekki ei koskaan anna lupaa lopettaa lääkettä tai muuttaa sen annostusta. Ne ovat lääkärin ja potilaan välisiä asioita. Apteekin antama kirjallinen raportti on hyvä apu lääkärin vastaanotolla.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa on kyse perusteellisesta potilaan lääkehoidon arvioinnista. Tavoitteena on lisätä potilaan hyvinvointia ja elämänlaatua, parantaa lääketurvallisuutta sekä alentaa lääkekustannuksia. Arviointi helpottaa ongelmakohtien ja ratkaisujen löytämistä lääkehoidossa ilmenevissä solmukohdissa

Lääkehoidon kokonaisarviointi soveltuu hyvin iäkkäälle tai nuoremmallekin potilaalle, jolla on käytössään useita lääkkeitä. Ongelmat lääkehoidon toteutumisessa ja hoitoon sitoutumisessa, tai epäilyt lääkityksen yhteis- ja haittavaikutuksista ovat hyviä syitä arvioinnin toteuttamiselle. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa keskitytään lääkehoidon kokonaisuuteen, ottaen huomioon sairaudet, lääkitykset ja laboratoriotulokset

Kysy apteekissa lisää lääkehoidon kokonaisarviointipaketin sisällöstä. Laajan arvioinnin hinta asiakkaalle on 50 €/tunti (keskimäärin 8 tuntia eli noin 400 €). Hinta voidaan laskuttaa useammassa erässä

Voit varata ajan lääkehoidon kokonaisarviointiin apteekiltamme (06) 823 4300